2 Comments
Sep 19Liked by Miquel Vila

Molt interessant, gràcies. I enhorabona pel casament!

Expand full comment